บริการเปิด/ปิดอินเทอร์เน็ต ด้วยตัวคุณเอง
ข่าวสาร/การใช้งาน
ลูกค้าเอไอเอส วันทูคอล สามารถใช้บริการเปิด/ปิดอินเทอร์เน็ต AIS ด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถเปิด-ปิดการใช้งานอินเทอร์เนตภายในป